วิธีดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยพืชสมุนไพรไทย

วิธีดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยพืชสมุนไพรไทย

ปัญหาสุขภาพที่ไม่รุนแรงแต่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันมีหลายรูปแบบ บางครั้งหาสาเหตุไม่ได้เช่นนอนไม่หลับ หลับยาก หรือนอนหลับ ๆ ตื่น ๆ  ทำให้มีอาการง่วงนอนระหว่างวัน ไม่สดชื่น คุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงานลดลง การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยพืชสมุนไพรไทย เป็นภูมิปัญญาที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดีและสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ส่วนจะมีแนวทางอย่างไร บทความนี้มีคำตอบค่ะ
วิธีดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เป็นการดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิมที่มีมาแต่โบราณ โดยยึดหลักการมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ  เช่น เมื่อนอนไม่หลับ สิ่งแรกที่จะให้ความสำคัญมากกว่าการดูแลรักษาโดยแพทย์ ก็คือดูแลบำบัดตนเอง อาการนอนไม่หลับทำไงดี หรือนอนไม่หลับกินอะไรดี ส่วนความหมายของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ก็คือการดูแลสุขภาพทั้งหมด ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัวเราเพื่อทำให้ชีวิตดำเนินไปอย่างมีความสุข หรือเป็นสุขภาวะที่สมบูรณ์เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม ไม่ได้ดูแลรักษาเฉพาะโรคที่เป็นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเท่านั้น วิธีดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ได้แก่
1. การดูแลสุขภาพทางกาย  ได้แก่ การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สุขภาพดี ไม่มีโรคภัยไข้
เจ็บ โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ดูแลที่อยู่อาศัยให้มีสุขลักษณะที่ดี สภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ เพราะปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้สามารถส่งผลต่อต่อภาวะสุขภาพร่างกายของบุคคล เช่น มลภาวะทางเสียงทำให้นอนหลับยาก นอนหลับ ๆ ตื่น ๆ หรือทำให้นอนไม่หลับ
2. การดูแลสุขภาพจิตใจ ได้แก่ การดูแลให้คนเรามีสภาพทางจิตใจที่มีความสุข ปราศจากสิ่งที่ทำ
ให้วิตกกังวล ขจัดความเครียด ทำให้จิตใจแจ่มใส ในคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตและต้องกินยาเพื่อควบคุมโรค อาจเลือกรับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของวิตามินและสารสกัดจากธรรมชาติ หรือจากพืชสมุนไพรต่าง ๆ
3. การดูแลสุขภาพด้านสังคม การดูแลครอบครัวที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สภาพสังคม หรือ
ชุมชนที่อาศัยอยู่มีความเอื้ออาทร รักใคร่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีระบบการบริการที่ดีและทั่วถึง ตลอดจนมีกิจกรรมทำร่วมกันของคนภายในครอบครัว
4. การดูแลสุขภาพทางจิตวิญญาณ เป็นการดูแลสุขภาวะทางจิตวิญญาณของบุคคลเ ทำให้คนเรามี
ความสุขภายในจิตใจ มีความเชื่อมั่นศรัทธาในการคิดและทำในสิ่งที่ดีงาม โดยคนที่สุขภาวะด้านจิตวิญญาณจะสามารถพบความสุขที่แท้จริงได้ แม้จะมีภาวะเจ็บป่วยหรือเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากมีสุขภาวะด้านจิตวิญญาณที่ดีก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่กับโรคภัยต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป
พืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ
สมุนไพรเป็นยาพื้นบ้านแผนโบราณของไทยแต่อดีต บางชนิดรับประทานเป็นอาหารให้คุณค่าทาง
โภชนาการ ทำให้เจริญอาหาร และสมุนไพรหลายๆชนิดมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรค ช่วยย่อยอาหารแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยนอนให้นอนหลับสบาย หรือแก้ปัญหานอนไม่หลับ ปัจจุบันมีการพัฒนาให้สามารถนำพืชสมุนไพรมาใช้ในรูปแบบที่สะดวกยิ่งขึ้น เช่น
• การนำสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา มาบดเป็นผงบรรจุในแคปซูล รับประทานบำรุงร่างกาย แก้
อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้อาการนอนไม่หลับ และอื่น ๆ
• นำมาอัดเป็นยาเม็ดหรือปั้นเป็นยาลูกกลอน โดยมีการปรุงยาหลายวิธี เช่น นำสมุนไพรแห้งมา
บดเป็นผงแล้วปั้นเป็นลูก โดยใช้ตัวประสาน คือ น้ำ หรือน้ำผึ้ง  และการนำสมุนไพรแห้งตำเป็นผงแล้วชุบน้ำยาที่มีสรรพคุณเสริมฤทธิ์ตัวยา แล้วตากแดดให้แห้งก่อนนำมาปั้นเป็นลูกกลอน
• การสกัดด้วยวิธีการกลั่นหรือวิธีอื่น ๆ เพื่อให้ได้น้ำมันหอมระเหย สำหรับใช้ทาภายนอกหรือ
ใช้สูดดม ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์บำรุงดูแลผิว
• การนำวิตามินที่มีอยู่ในสมุนไพรชนิดต่าง ๆ หรือนำสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีสรรพคูณทาง
ยา มาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สำหรับรับประทานเพื่อบำรุงร่างกาย บำรุงสมอง แก้ปัญหาเรื่องความจำในผู้สูงอายุ และเพิ่มคุณภาพการนอนหลับ ลดปัญหาการนอนไม่หลับ หรือนอนหลับยาก
คุณค่าทางโภชนาการของพืชสมุนไพร
พืชผักที่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านมีคุณค่าทางโภชนาการและมีสรรพคุณทางเภสัชศาสตร์ เหมาะสำหรับการนำมาบำรุงดูแลสุขภาพมีหลายกลุ่ม หากต้องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมควรเลือกทานให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม เช่น
• กลุ่มพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าทางอาหาร มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนสูง เช่น ผักกูด
ผักหนาม พลูคาว และ ผักแพว เหมาะสำหรับคนที่ต้องลดปริมาณการทานเนื้อสัตว์
• กลุ่มพืชผักสมุนไพรที่มีธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูง ได้แก่ ใบชะพลู ใบยอ ใบขี้เหล็ก ช่วย
แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยลดความดันโลหิตสูง ช่วยให้เจริญอาหาร ทำให้นอนหลับสบาย ลดปัญหานอนไม่หลับ หรือตื่นบ่อย ๆ ในช่วงกลางคืน
• กลุ่มพืชผักสมุนไพรที่มีธาตุเหล็กสูง ได้แก่ ยอดอ่อนกระถิน ใบชะพลู ใบย่านาง ใบสะระแหน่
มีสรรพคุณช่วย บำรุงเลือด ป้องกันโรคโลหิตจาง
• กลุ่มพืชผักสมุนไพรที่มีใยอาหารสูง ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว หัวปลีกล้วย และผักใบเขียวทุกชนิด
ช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย ทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดี
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยพืชสมุนไพร นอกจากเป็นการดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองแล้ว ปัจจุบันยังมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของวิตามินและสารสกัดจากพืชสมุนไพรหลากหลายรูปแบบและหลากหลายสรรพคุณให้เลือกหามารับประทาน ทั้งมีสรรพคุณในการบำรุงระบบประสาท บำรุงสมอง บรรเทา ความวิตกกังวล ลดอาการซึมเศร้า ช่วยให้หลับสนิท หลับลึก ลดปัญหาการนอนไม่หลับ หรือนอนหลับยากในผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *