โรคที่ก่อให้เกิดอาการนอนไม่หลับ และอันตรายที่มีผลต่อสุขภาพ

โรคที่ก่อให้เกิดอาการนอนไม่หลับ และอันตรายที่มีผลต่อสุขภาพ

อาการนอนไม่หลับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน และยังเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ลักษณะและความรุนแรงของโรคนอนไม่หลับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นอาการแบบฉับพลันที่มีสาเหตุมาจากความเครียดหรือความวิตกกังวลต่าง ๆ หรือมีสาเหตุมาจากโรคประจำตัว ส่วนโรคที่ก่อให้เกิดอาการนอนไม่หลับ และอันตรายที่มีผลต่อสุขภาพมีอะไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบมาให้ค่ะ
อาการนอนไม่หลับและโรคที่ก่อให้เกิดอาการนอนไม่หลับ
เมื่อมีอาการนอนไม่หลับ นอนหลับยากหรือหลับ ๆ ตื่น ๆ คนส่วนใหญ่มักข้าใจว่าเกิดจากความวิตกกังวล หรือมีความเครียดสะสมจากปัญหาในชีวิตประจำวัน ในความเป็นจริงปัญหาการนอนหลับที่ส่งผลต่อสุขภาพในระยาวได้แก่อาการนอนไม่หลับแบบเรื้อรังที่มีสาเหตุมาจากโรคต่าง ๆ หรือเป็นผลมาจากโรคประจำตัวที่รักษาหรือกินยาควบคุมอยู่ โรคที่ก่อให้เกิดอาการนอนไม่หลับ ได้แก่
1. โรคความดันโรหิตสูง หรือ โรคเบาหวาน  เนื่องจากทั้งสองโรคเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถ
รักษาให้หายขาดได้ ทำให้ต้องกินยาเป็นประจำเพื่อควบคุมอาการของโรค และอาการของโรคที่ส่งผลทำให้นอนไม่หลับหรือหลับยาก เช่น อาการปวดศีรษะบริเวณท้ายทอย และแน่นหน้าอกจากโรคความดัน หรือภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ก็จะส่งผลให้ปัสสาวะบ่อยทำให้ต้องตื่นมาปัสสาวะในช่วงกลางคืน นอกจากนั้นผลของโรคเบาหวานอาจทำให้รู้สึกกระหายน้ำมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของอาการนอนไม่หลับ
2. ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เป็นปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการนอนกรนในระดับรุนแรง และ
ส่งผลทำให้ตื่นบ่อยหรือตื่นแล้วนอนหลับยาก และนอนไม่หลับ
3. โรคกรดไหลย้อน ทำให้มีอาการแสบร้อนกลางอก เป็นความรู้สึกแสบร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณ
กระเพาะอาหาร และลุกลามไปยังบริเวณกลางอกและในลำคอ อาการนี้เกิดจากระดับกรดในกระเพาะอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการนอนทันทีหลังจากกินอาหาร เมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกในช่วงกลางคืนก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้นอนไม่หลับ
4. โรคภูมิแพ้ หรือหอบหืด นอกจากอาการหอบหืดจะเป็นสาเหตุทำให้นอนไม่หลับแล้ว ผู้ป่วย
โรคหอบหืดส่วนใหญ่มักพบว่ามีโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ร่วมด้วยถึงร้อยละ 50-85  เมื่อผู้ป่วยมีอาการทางจมูกมากขึ้น ทำให้หายใจลำบากและมีอาหารหอบหืดที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการนอนทำให้นอนไม่หลับ
5. โรคซึมเศร้าหรือมีภาวะทางจิต ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะมีความผิดปกติของระดับสารเคมี ที่เซลล์
สมองสร้างขึ้น โรคนี้สามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยา และการรักษาทางจิตใจ หรือทั้งสองอย่างรวมกัน นอกจากอาการของโรคทำให้นอนไม่หลับแล้ว ยังอาจเป็นผลข้างเคียงมาจากยาที่ใช้รักษา
6. โรคไอเรื้อรัง อาการไอเรื้อรังเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
โรคหวัด หลอดลมอักเสบ และปอดอักเสบ อาการของโรคเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุสำคัญทำให้มีอาการนอนไม่หลับ
โรคนอนไม่หลับอันตรายที่มีผลต่อสุขภาพ
แม้อาการนอนไม่หลับจะเป็นโรคที่สามารถดูแลรักษาได้ไม่ยาก หากรู้สาเหตุและสิ่งที่เป็นปัจจัยทำให้นอนไม่หลับ เพียงปรับพฤติกรรมและยังรักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา แต่อาการนอนไม่หลับหรือหลับยากที่มีสาเหตุมาจากอาการของโรคที่เราไม่รู้ หรือมีอาการติดต่อกันนานมากกว่า 1 เดือนอาจเป็นอันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพทำให้ยากต่อการรักษา และอันตรายต่อสุขภาพ ดังนี้
1. นอนไม่หลับที่มีอาการติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจเสียงต่อการเป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ
2. เป็นปัจจัยสำคัญทำให้เป็นโรคซึมเศร้า หรือเป็นสัญญาณบ่งบอกอาการของโรคร้ายแรงอื่น ๆ
3. อาการนอนไม่หลับทำให้รู้สึกอ่อนเพลีย มีอาการง่วงนอนระหว่างวัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทำงาน ทำให้เป็นอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุขณะทำงานได้ง่าย
4. การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย ควบคุมอารมณ์ไม่ได้
ฉุนเฉียว อาจทำให้มีปัญหาในครอบครัว ต่อเพื่อนร่วมงานและสังคมส่วนรวม
5. เป็นสาเหตุของโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ มีผลงานการวิจัยระบุว่าการนอนไม่หลับ
ก่อให้เกิดภาวะเซลล์สมองเสื่อมอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสื่อมได้
6. อาการนอนไม่หลับหรือพักผ่อนไม่เพียงพอ เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพ เช่น ขอบตาหมอง
คล้ำ หน้าตาอิดโรย ไม่สดชื่น ผิวหน้ามองคล้ำ ผิวพรรณไม่สดใส
7. ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ทำให้คุณภาพในการใช้ชีวิตประจำวันลดลง เช่น ง่วงนอนตลอดเวลา
และงีบหลับระหว่างวันบ่อย ๆ สมองไม่ปลอดโปร่ง มึนงง ขาดสมาธิในการทำงาน และการทำงานไม่มีประสิทธิภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *