การใช้ยานอนหลับ ผลข้างเคียงจากการใช้ยา และการใช้ยานอนหลับอย่างถูกวิธี

การใช้ยานอนหลับ ผลข้างเคียงจากการใช้ยา และการใช้ยานอนหลับอย่างถูกวิธี

เชื่อว่าหลายคนเคยมีปัญหาการนอนไม่หลับ ทั้งอาการนอนไม่หลับแบบฉับพลันจากปัญหาความ วิตกกังวลใจ ความเครียด หรือแม้แต่อาการตื่นเต้นดีใจก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการนอนไม่หลับ แต่ปัญหาเหล่านี้ก็สามารถหมดไปได้ หากปัจจัยเหล่านั้นคลี่คลายหรือหมดไป ยกเว้นอาการนอนไม่หลับแบบเรื้อรังหรือมีอาการติดต่อกันนานกว่า 30 วัน จนทำให้บางคนต้องกินยาเพื่อช่วยให้พักผ่อนได้อย่างเต็มที่ การกินยาส่งผลเสียอย่างไร และพืชสมุนไพรช่วยให้นอนหลับได้ดีจริงหรือไม่  มาหาคำตอบจากบทความนี้ได้เลยค่ะ
อาการนอนไม่หลับ และการใช้ยานอนหลับ
การนอนไม่หลับ หมายถึงการนอนหลับยาก นอนหลับไม่ต่อเนื่องหรือหลับ ๆ ตื่น ๆ ทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอ แม้การนอนไม่หลับจะเป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัย และยังพบมากขึ้นตามอายุ ซึ่งส่วนหนึ่งจะหายได้เองโดยการปรับพฤติกรรมการนอน แต่คนที่มีอาการแบบเรื้อรังหรือนอนไม่หลับติดต่อกันเป็นเวลานานมากกว่า 1 เดือน อาจใช้ยานอนหลับหรือการใช้สารสกัดจากธรรมชาติประเภทพืชสมุนไพร หรืออาหารเสริมช่วยในเรื่องการนอน
วิธีรักษาอาการนอนไม่หลับด้วยการรับประทานยา ไม่ใช้แนวทางการรักษาอาการให้หายขาดหรือกลับมานอนหลับเป็นปกติ แต่เป็นเพียงช่วยให้อาการทุเลาลงขณะใช้ยา ซึ่งการใช้ยานอนหลับจะใช้เพียงชั่วคราวในระยะเวลาสั้น ๆ เนื่องจากการใช้ยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จะทำให้การตอบสนองกับยาลดลง และทำให้ต้องเพิ่มขนาดยามากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้นอนหลับได้ การรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ยังส่งผลทำให้เกิดการติดยาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วย
ผลข้างเคียงจากการใช้ยานอนหลับ
ยานอนหลับ ถือเป็นตัวช่วยสำหรับคนที่มีปัญหาการนอนที่ไม่มีคุณภาพหรือนอนไม่หลับ จากภาวะต่าง ๆเช่นความเครียด ความวิตกกังวล แต่การใช้ยานอนหลับ จำเป็นจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ เพราะการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลข้างเคียงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ดังนี้
1. การใช้ยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้มีอาการดื้อยาและต้องเพิ่มขนาดยามากขึ้นเรื่อย
ๆ เพื่อให้นอนหลับได้
2. การใช้ยานอนหลับอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการติดยาได้ เพราะไม่สามารถนอนหลับได้โดย
ไม่ได้ใช้ยา
3. เมื่อต้องใช้นอนหลับเป็นประจำ การหยุดยาทันที อาจมีอาการนอนไม่หลับ กระสับกระส่าย
และกังวลที่สามารถส่งผลกระบทต่อสุขภาพในหลาย ๆ ด้าน
4. การใช้ยานอนหลับในระยะยาว ยังส่งผลให้หน้าที่การทำงานของสมองเสื่อมถอยลง อาจเป็น
ปัญหาต่อสุขภาพและทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมได้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ
5. ผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยานอนหลับที่เห็นได้ชัด ได้แก่ช่วงกลางวันอาจมีอาการซึมเศร้า ไม่
แจ่มใส ปวดศีรษะ มึนงง และอาจจะมีอาการท้องผูกหรือท้องเสียร่วมด้วย
การใช้ยานอนหลับอย่างถูกวิธี
ปัญหาการนอนไม่หลับทั้งแบบฉับพลันและการนอนไม่หลับติดต่อกันเป็นเวลานานมากกว่า 1 เดือนที่เรียกกันว่านอนไม่หลับแบบเรื้อรัง ส่วนใหญ่มีสาเหตุเบื้องต้นมาจากความเครียดและความวิตกกังวลต่าง ๆ ดังนั้นยานอนหลับจึงไม่ได้มีคุณสมบัติทำให้หลับอย่างเดียวแต่ยังมีฤทธิ์อย่างอื่นร่วมอยู่ด้วย การใช้ยาอย่างถูกต้องถูกวิธีจึงต้องได้รับใบสั่งจากแพทย์เท่านั้น โดยยานอนหลับมีหลายกลุ่มหลายชนิด ดังนี้
1. กลุ่ม Barbiturates
ยานอนหลับกลุ่มนี้ แพทย์จะใช้เมื่อคนไข้มีโรควิตกกังวล นอนไม่หลับ ปวดหัวและลมชัก ผล
ของยาจะช่วยลดเวลาก่อนนอนหลับทำให้หลับได้ยาวมากขึ้น ยานี้ออกฤทธิ์กดการหายใจ จึงห้ามใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคทางเดินหายใจ ปัจจุบันแพทย์ผู้ทำการรักษาอาจหลีกเลี่ยงการใช้ยากลุ่มนี้และเลือกใช้ยาตัวอื่นที่ปลอดภัยกว่าในการรักษาอาการนอนไม่หลับ
2. กลุ่ม Benzodiazepines
ยานอนหลับกลุ่มนี้ ออกฤทธิ์โดยตรงต่อสมองโดยเพิ่มการทำงานของสื่อประสาท เมื่อมีสารนี้
เพิ่มขึ้นทำให้นอนหลับได้ง่าย เป็นยาที่ออกฤทธิ์นานเหมาะสมหรับผู้ที่ตื่นบ่อย ช่วยลดอาการกระวนกระวาย และช่วยให้เกิดการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อได้อีกด้วย แพทย์นิยมใช้ยานี้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับ
3. ยา Non-benzodiazepines
เป็นยาที่ให้ผลคล้ายกันในกลุ่ม Benzodiazepines   ช่วยรักษาในผู้ป่วย ที่มีความเครียด ตัวยานี้จะ
ผ่อนคลายความกังวล แต่ให้ผลการรักษาที่ดีกว่าในบางกรณี
4. กลุ่มยา Antihistamine
เป็นกลุ่มยาที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นยาลดน้ำมูก รักษาอาการภูมิแพ้ เช่นแพ้ อาหาร เมาเรือ อาการคัด
จมูกรวม หรือผู้ป่วยที่มีอาการแพ้อากาศ และนอกจากนั้นยังสามารถรักษาเยื่อจมูกอักเสบจากอาการภูมิแพ้ได้ด้วย ดังนั้นการใช้ยาแก้แพ้ระงับประสาทกลุ่มนี้ จึงมีผลต่อกลไกในสมองและส่งผลทำให้รู้สึกง่วง ช่วยให้มีอาการกระวนกระวายลดน้องลง
อาการนอนไม่หลับ เป็นปัญหาสุขภาพที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่มีภาวะเครียดหรือมีความวิตกกังวลใจ หากรู้สาเหตุและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยก็จะทำให้อาการนอนไม่หลับหายไปได้ และหากมีอาการรุนแรงหรือนอนไม่หลับแบบเรื้อรังที่ต้องรักษาด้วยการใช้ยา ควรพบแพทย์เพื่อรักษาด้วยการใช้ยาอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *