อาการติดยานอนหลับ และแนวทางการรักษา

อาการติดยานอนหลับ และแนวทางการรักษา

การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือนอนไม่หลับ นอนหลับ ๆ ตื่น ๆ และตื่นบ่อยในช่วงกลางคืน ถือว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในหลาย ๆ ด้านแล้ว การใช้ยาเพื่อช่วยให้นอนหลับได้ง่ายหากใช้อย่างต่อเนื่องติดต่อกัน และใช้ยาอย่างไม่ถูกวิธียังเป็นปัญหาใหญ่ที่อาจส่งผลทำให้ติดยานอนหลับได้ อาการติดยานอนหลับ รวมทั้งภัยจากยานอนหลับมีอะไรบ้าง บทความนี้มีความรู้ดี ๆ มาแนะนำค่ะ
อาการติดยานอนหลับ ที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ
อาการนอนไม่หลับ หากเกิดแบบฉับพลันจากปัจจัยแวดล้อม จากความวิตกกัง ความเคลียดจากการใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงอาการตื่นเต้นดีใจ มักหายไปได้เองเมื่อปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้นหมดไป ส่วนการนอนไม่หลับที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนต้องใช้ยาช่วยเพื่อให้นอนหลับได้ง่าย อาจทำให้มีอาการติดยานอนหลับได้ โดยเฉพาะคนที่ซื้อยามารับประทานเอง เพราะยาที่ช่วยให้นอนหลับมีหลายกลุ่ม ยาแต่ละกลุ่มยังมีสรรพคุณที่แตกต่างกัน กลุ่มยานอนหลับและอาการติดยานอนหลับ ได้แก่
1. กลุ่มยานอนหลับและสรรพคูณ
• กลุ่มยานอนหลับที่ใช้รักษาอาการวิตกกังวล นอนไม่หลับ ปวดหัวและลมชัก ยากลุ่มนี้มี
ผลข้างเคียงได้แก่ ออกฤทธิ์กดการหายใจทำให้มีผลกระทบอย่างมากกับคนไข้ช่วงตื่นนอน
• กลุ่มยายานอนหลับที่ออกฤทธิ์โดยตรงต่อสมอง ช่วยให้เกิดการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อ ผ่อน
คลายความวิตกกังลได้ดี ทำให้เป็นกลุ่มยาที่ได้รับความนิยม เมื่อใช้มาก ๆหรือใช้ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานทำให้ติดยานอนหลับได้ง่าย
• กลุ่มยารักษาอาการภูมิแพ้ ลดน้ำมูก อาการคัดจมูก การใช้ยากลุ่มนี้ส่งผลทำให้รู้สึกง่วง
2. อาการติดยานอนหลับ
• เมื่อใช้ยานอนหลับบ่อย ๆ จะเกิดการทนยา การใช้ยาปริมาณเท่าเดิมจะทำให้นอนไม่หลับ ต้อง
ขนาดหรือเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น
• การใช้ยานอนหลับมาก ๆ อาจทำให้มีความสับสน เช่น การกินยาเข้าไปอีกครั้งโดยไม่รู้ตัว จน
เกิดภาวะเป็นพิษจากยาที่อาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้
• มีอาการหงุดหงิด ควบคุมอารมณ์ไม่ได้  มีปัญหาทะเลาะวิวามกับคนใกล้ชิดหรือทั่วไป หรือ
กล้ากระทำในสิ่งที่เสี่ยงอันตรายเกินไป
• มีความสับสน ทั้งด้านความคิด การตัดสินใจ การทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเสียไป
และอาจมีอาการพูดไม่ชัด
• พูดมากโดยไม่มีสาระ วิตกกังวล หงุดหงิด อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย
• คลื่นไส้  อาเจียน กระวนกระวาย หรือมีอาการเศร้า ซึม
• มีอาการมือ ลิ้น และหนังตาสั่น
• อาจมีอาการไข้ และเหงื่อออกมาก
• อ่อนเพลีย ไม่มีแรง หัวใจเต้นเร็ว
แนวทางรักษาอาการติดยานอนหลับ
อาการนอนไม่หลับที่ต้องเลือกใช้ยาเพื่อทำให้นอนหลับได้ง่ายหรือทำให้สามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอ หากแพทย์เป็นผู้สั่งยาการติดยานอนหลับอาจเป็นไปได้น้อยกว่าการซื้อยามารับประทานด้วยตนเอง เพราะส่วนใหญ่ขาดความรู้และใช้ยาผิดวิธีเนื่องจากยานอนหลับไม่ได้แก้อาการนอนไม่หลับ แต่เป็นยากล่อมประสาท หรือกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ช่วยให้อาการที่เป็นสาเหตุของการนอนไม่หลับทุเลาลง เช่น การนอนไม่หลับเพราะความวิตกกังวล ความเครียด อาการเจ็บปวดจากโรคหรือภาวะป่วยไข้ต่าง ๆ สำหรับวิธีรักษาอาการติดยานอนหลับทำได้ 2 แนวทาง ดังนี้
1. รักษาอาการติดยานอนหลับด้วยตนเอง
การรักษาอาการนอนไม่หลับด้วยการใช้ยา ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานยาตามแพทย์สั่งหรือเลือก
ซื้อมามารับประทานเอง หากต้องการเลิกใช้ยาหรือกังวลว่าจะติดยานอนหลับ วิธีรักษาอาการติดยานอนหลับด้วยตนเอง ทำได้ ดังนี้
• เมื่อมีอาการนอนไม่หลับและจำเป็นต้องใช้ควรใช้ยาที่มีขนาดต่ำที่สุด และไม่ควรใช้บ่อย ไม่ว่า
จะในปริมาณน้อยหรือมาก
• ปรับเปลี่ยนจากการใช้ยานอนหลับมาเป็นสมุนไพรที่ช่วยให้เรานอนหลับได้ง่ายและไม่เป็น
ผลเสียต่อร่างกาย
• ค่อยๆ ลดปริมาณยานอนหลับ แล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการใช้ชีวิตใหม่ เช่น หางาน
อดิเรกที่ชอบ ประเภทงานฝีมือ ปลูกผัก ปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและได้ออกกำลัง ที่จะส่งผลทำให้นอนหลับได้ง่าย
• การออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และเหมาะกับช่วงเวลา หรือเล่นกีฬาที่ชื่นชอบ โดยเฉพาะการ
ออกกำลังกายที่มีแสงแดดอ่อน ๆ  เพราะแสงแดดมีส่วนทำให้ร่างกายและจิตใจรู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย
• ร่วมกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ ร่วมกับคนในสังคม เพื่อช่วยให้รู้สึกสนุกเพลิดเพลิน ความความ
วิตกกังวล ลดภาวะเครียดที่พบเจอในวิถีชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของอาการนอนไม่หลับจนทำให้ต้องใช้ยา
• การฝึกนั่งสมาธิ หรือทำสมาธิก่อนนอน อาจเริ่มจากการฝึกสมาธิไปพร้อม ๆ กับการลดปริมาณ
การใช้ยาลง จนสามารถเลิกใช้ยานอนหลับได้ในที่สุด
• การเลือกทานอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของวิตามินและสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มี
สรรพคุณช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น
2. รักษาอาการติดยานอนหลับโดยแพทย์
การใช้ยานอนหลับส่วนใหญ่ ต้องอยู่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ และเลือกใช้เฉพาะรายที่
จำเป็นต้องใช้เท่านั้น ส่วนในกรณีผู้มีปัญหาการนอน นอนหลับยากหรือนอนไม่หลับเป็นระยะเวลานานจนต้องใช้ยาเพื่อช่วยให้นอนหลับพักผ่อนได้ง่ายขึ้น หากใช้จนมีอาการติดยาและต้องรักษาโดยแพทย์ แนวทางการรักษาส่วนใหญ่แพทย์จะรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ใน เพื่อติดตามผลข้างเคียงจากการรักษาอย่างใกล้ชิด
ฉะนั้นการใช้ยานอนหลับควรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ  หากมีอาการนอนไม่หลับควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาหรือควรรับประทานยาตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น เพื่อป้องกันอาการติดยานอนหลับที่อาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *