การบรรเทาอาการปวดท้องโรคกระเพาะเบื้องต้น
การบรรเทาอาการ ปวดท้องโรคกระเพาะ เบื้องต้น

การบรรเทาอาการ ปวดท้องโรคกระเพาะ เบื้องต้น โรคกระเพาะนับเป็นโรคที่เรื้อรังและเมื่อเป็นแล้วก็มักจะหายได้ช้า อีกทั้งยังต้องทนทรมานกับความปวดที่รุนแรง โรคกระเพาะจะเป็นการปวดที่ปนความรู้สึกแสบด้วย นั่นก็เป็นเพราะกรดที่หลั่งออกมาภายในกระเพาะได้กัดเอาเยื่อบุผนังกระเพาะอาหาร ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร เมื่อเป็นแผลแล้วครั้งใดที่มีกรดออกมาก็จะไปกัดในส่วนของแผลทำให้ยิ่งปวดและแสบมากขึ้น  ดังนั้นผู้เป็นโรคกระเพาะจึงควรร็ถึงวิธีบรรเทาอาการ ปวดท้องโรคกระเพาะ เบื้องต้นด้วยตัวเอง ซึ่งมีวิธีดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการปวดท้อง มีการกระทำที่เรามักทำอยู่เสมอทำให้เกิดการปวดท้องเพราะโรคกระเพาะได้ง่าย[อ่านต่อ...]